Kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě 24mart.cz, vedený provozovatelem Czech Partners Group s.r.o., se sídlem Hartigova 1206/87, 130 00 Praha 3, Česká republika IČO 03629783. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky jsou vydané v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Všeobecná pravidla

2.1 Objednávky jsou standardně zasílány pouze na území ČR a Slovenska.

3. Vymezení pojmů

3.1 Prodávající: Czech Partners Group s.r.o., se sídlem Hartigova 1206/87, 130 00 Praha 3, Česká republika IČO 03629783
3.2 Kupující: fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky prodávajícího na e-shopu 24mart.cz

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

4.1 Vybrané zboží je obrazově prezentováno v příslušných kategoriích a u každého zboží je uveden jeho název, krátký popis, další doplňující informace a jeho koncová cena včetně DPH uvedené v měně CZK nebo měně EUR.
4.3 Kupující v průběhu objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky zboží upozorněn a má možnost se s nimi kdykoli seznámit na titulní straně, v sekci Obchodní podmínky
4.4 Po dokončení objednávky kupující ihned prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu zboží a cenou. Tento okamžik je považován za okamžik uzavření smlouvy.
4.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek.

5. Ceny a platební podmínky

5.1 Ceny uvedené u každého jednotlivého zboží v internetovém obchodě lovers.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Platné jsou ceny uvedené v době realizace objednávky.
5.2 Cena se hradí v hotovosti při převzetí zboží (dobírka nebo osobní odběr) nebo bezhotovostním převodem z účtu kupujícího. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky v celé její výši na účet prodávajícího.
5.3 Prodejce zašle daňový doklad - fakturu elektronicky na e-mail kupujícího ve formátu PDF.
5.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Způsoby úhrady kupní ceny objednaného zboží

6.1 Platbu v hotovosti je možné provést při objednání zboží na dobírku nebo při osobním odběru.
6.2 Pro platbu bankovním převodem jsou kupujícímu po zakoupení zaslány příslušné údaje k platbě. Číslo účtu pro platby v CZK je 3754281359 / 0800 a v EUR je IBAN: CZ3220100000002300707496, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX. Bankovní účet je vedený u FIO banky. Pokud není uvedeno jinak, po obdržení platby prodávající zboží odešle do 24 hodin s tím, že kupujícímu sdělí termín doručení zásilky.

7. Doprava

7.1 Cena poštovného po ČR je 99 Kč a na Slovensko 7 EUR.
7.2 Při platbě na dobírku je k celkové ceně připočteno doběrečné ve výši 30,- Kč (2 EUR).
7.3 Veškeré zásilky jsou zasílány doporučeně prostřednictvím České pošty a Slovenské pošty.
7.4 Pokud v nabídce není uvedeno jinak, je zboží odesláno do 24 hodin po přijetí platby nebo přijetí objednávky hrazenou formou „dobírka“ a je zpravidla doručeno do 2 pracovních dnů od odeslání.
7.5 O průběhu odeslání zásilky je kupující vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.
7.6 Se zásilkou je zákazníkovi doručen i doklad o zakoupení zboží - faktura, která zároveň slouží jako dodací list, a na jejímž základě je kupujícímu garantována i záruční doba.

8. Nepřevzetí zásilky kupujícím

8.1 Při nevyzvednutí odeslané zásilky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště). Tento nárok vzniká i v případě, že je uvedena doprava zdarma. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.

9. Práva kupujícího při nákupu zboží online

9.1 Nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů

9.1.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.
9.1.2 Pokud je výrobek shledán v pořádku a splňuje všechny podmínky nutné pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů, je zákazníkovi poukázána kupní cena poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Kupní cenou se rozumí cena výrobku, tak jak je uvedena na faktuře.

9.2 Reklamace

9.2.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
9.2.2 V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s potvrzenou objednávkou, má zákazník právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu zboží uvedl do odpovídajícího stavu , a to podle požadavku kupujícího buď výměnou nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

9.2.3 V případě rozporu mezi zboží dodaným a zbožím objednaným je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit e-mailem na info(zavináč)24mart.cz, telefonicky na čísle +420 222 310 006 nebo písemně na adresu prodejce.

9.2.4 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním (opotřebení), nesprávným použití výrobku a nesprávným skladováním.
9.2.5 Postup při reklamaci:
1) Kupující informujte prodávajícího o reklamaci nejlépe telefonicky, e-mailem, či písemně
2) Kupující zašle výrobek (nikoli na dobírku) na adresu Hartigova 1162/86, 130 00 Praha 3, případně po vzájemné domluvě zboží předá osobně.
3) Kupující uvede do zásilky popis vady a svoji adresu.

9.2.6 Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího podání, tedy převzetí zboží prodávajícím.

10. Záruky na zboží

10.1 Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR, není-li konkrétně uvedeno jinak.

11. Mimosoudní řešení sporů

11.1 V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci.
11.2 Kupující může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.


12. Ochrana osobních údajů

12.1 Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou zboží kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté prodávajícímu, budou poskytnuty a použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám (vyjma přepravních služeb) a chráněny v souladu s předpisy České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit a tuto změnu oznámit prostřednictvím webových stánek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.11.2017.